Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Για τις Τομεακές Επιτροπές

Μιχαηλίδης Σιδέρης
Γραμματέας ΤΕ Εβρου

Το σύνθημα που διαπερνάει όλο το κείμενο των Θέσεων για Κόμμα ισχυρό, έτοιμο και ικανό να οδηγήσει την εργατική τάξη στο να επιτελέσει την ιστορική της αποστολή, δένει αρμονικά με τις επεξεργασίες του 18ου και 19ου Συνεδρίου.
Οι αυξημένες απαιτήσεις των καιρών, η συνθετότητα των καταστάσεων που ζούμε, ανεβάζουν αντικειμενικά τις απαιτήσεις που πρέπει να έχουμε - και έχουμε - από τους εαυτούς μας και από τα όργανα συλλογικά. Οι ανεβασμένες απαιτήσεις περιλαμβάνουν, το χιλιοειπωμένο και πάντα στόχο προς κατάκτηση, ιδεολογικοπολιτικά θωρακισμένο στελεχικό δυναμικό που θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει κάθε τι που θα βρεθεί στο διάβα του πρωτόβουλα, συλλογικά και βάση του Προγράμματος. Οπως εντοπίζουν και οι Θέσεις, ρόλο - κρίκο σε αυτήν την προσπάθεια παίζουν τα τομεακά όργανα.

Η δυσκολία στο πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει η Τομεακή Επιτροπή ως ετοιμοπόλεμο επιτελείο μάχης, πρέπει να γίνει το στοίχημα του Κόμματος στο σύνολό του και θέλει άμεσα να μετρήσουμε βήματα στο πώς θα κερδηθεί. Χρειάζεται προσοχή να μη γλιστρήσουμε στη συλλογική ευθύνη π.χ. διοργάνωση ιδεολογικών μαθημάτων, που ναι μεν είναι απαραίτητα, αλλά εξαιτίας των, να αποποιούμαστε την ατομική ευθύνη π.χ. αυτομόρφωση, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιδεολογικής θωράκισης. Το κλειδί είναι η ισορροπία ανάμεσα στα δύο, επικουρούμενη πάντα, από την εποικοδομητική κριτική και την αυτοκριτική.
Η ομαλή λειτουργία μιας Τομεακής και του Κόμματος συνολικότερα βασίζεται στη λειτουργία των ΚΟΒ. Για να έχουμε ΚΟΒ που θα έχουν συχνότητα στις συνεδριάσεις με περιεχόμενο και ζωντάνια, χρειάζεται πρώτα απ' όλα ανάληψη καθοδηγητικής ευθύνης από τα στελέχη που καθοδηγούν και απαρτίζουν την κάθε Οργάνωση Βάσης. Η αλληλοτροφοδότηση Τομεακού οργάνου - ΚΟΒ με εμπειρία, με εικόνα από τους χώρους ευθύνης της Τομεακής, είναι επιτακτική ανάγκη για να μπορεί να διαμορφώνεται πανελλαδικά η εκάστοτε γραμμή πάλης και έτσι πρέπει να αντιλαμβάνεται.
Σίγουρα η Τομεακή Επιτροπή χρειάζεται συνεχή στήριξη από την Επιτροπή Περιοχής, την Κεντρική και τα Τμήματά της, πρέπει όμως να αυξηθεί η ιδεολογική κατάρτιση πρώτα - πρώτα των στελεχών, με αξιοποίηση κάθε εργαλείου που μας παρέχει το Κόμμα. Για να μπορεί να ανεβαίνει το επίπεδου του οργάνου κάθε φορά και λίγο περισσότερο, χρειάζεται η ενασχόληση των στελεχών με τις εκδηλώσεις, τις πρωτοβουλίες των ΚΟΒ, τη διοργάνωση βιβλιοπαρουσιάσεων, θεματικών συσκέψεων, αλλά και την προσωπική συμβολή στη διακίνηση του κομματικού Τύπου, το άνοιγμα της αντιπαράθεσης με τις άλλες δυνάμεις κ.ά.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ιεράρχηση και ο σχεδιασμός που κάθε φορά βάζουμε, πρέπει να παίρνει υπόψιν όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες μπορεί. Για να επιτελείται ένα τόσο σύνθετο καθήκον, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη στελέχωση βοηθητικών τμημάτων, με την αξιοποίηση συντρόφων, παίρνοντας υπόψιν την επαγγελματική εμπειρία του κάθε στελέχους, αλλά και τα χόμπι και τα ιδιαίτερα ταλέντα του κάθε ένα από εμάς. Ο σωστός καταμερισμός μέσα στην Τομεακή, που θα αξιοποιεί κάθε μέλος της, με τον εποικοδομητικό έλεγχο του Τομεακού Γραφείου - πράγματα που δεν τα έχουμε πάντα λυμένα -, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πιο επαρκή καθοδήγηση του Τομέα.
Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται πάνω στην εξειδίκευση της γραμμής πάλης ανάλογα την ιδιαιτερότητα του Τομέα ευθύνης. Η επανάληψη των γενικών κατευθύνσεων, χωρίς την ανάλογη εξειδίκευση, οδηγούν αντικειμενικά σε δράσεις οι οποίες δεν πατάνε στο πρόβλημα, δεν έχουν την απήχηση που θα μπορούσαν να έχουν, αγωνιζόμαστε δηλαδή χωρίς τα θεμιτά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, δεν νοείται για τον Τομέα του Εβρου να μην παίρνεται στα υπόψιν του σχεδιασμού η γεωστρατηγική του θέση, η κοινωνική του σύνθεση, η τοπική οικονομία της αγοράς, αλλά και οι εκάστοτε διεθνείς συνθήκες όπως η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η εξέλιξη του Κυπριακού, οι εξελίξεις μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία και μια σειρά άλλων παραμέτρων που αποτελούν ιδιαιτερότητα ανάλογα και με τη δεδομένη στιγμή. Η έννοια της εξειδίκευσης των κατευθύνσεων δεν είναι καθήκον κατά αποκλειστικότητα των ανωτέρων οργάνων και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι τέτοιο.
Η παρακολούθηση τοπικά των εξελίξεων, η δυνατότητα της έγκαιρης αντίληψης γεγονότων, η άμεση επέμβαση για επίλυση ζητημάτων, η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μας παρέχονται, η διοργάνωση κινητοποιήσεων με έγκαιρη ανάληψη πρωτοβουλιών για ένα τοπικό πρόβλημα, η αξιοποίηση του περίγυρου στην πολιτική δράση της Οργάνωσης, είναι χαρακτηριστικά που κατακτώνται με συλλογικό τρόπο δράσης, καταξιώνουν το Κόμμα στον Τομέα ευθύνης της Οργάνωσης, βοηθούν στην οικοδόμηση. Για να γίνεται όμως αυτό, απαιτούνται συνεδριάσεις της Τομεακής Επιτροπής επαρκώς προετοιμασμένες από πριν, με έγκαιρα δοσμένες εισηγήσεις που να πατούν στην εικόνα και τις εμπειρίες των ΚΟΒ και των κομματικών ομάδων. Με στελέχη που τοποθετούνται προσθέτοντας στην εισήγηση, συμβάλλοντας στην εξειδίκευση της δουλειάς σε κάθε χώρο δράσης της οποιασδήποτε ΚΟΒ. Αντίστοιχα πρέπει να δουλεύουμε πηγαίνοντας προς τις ΚΟΒ, με τη βοήθεια του παραπάνω οργάνου. Με μια τέτοια λειτουργία θα μπορέσουν καλύτερα να εκτελέσουν και τα Γραφεία των ΚΟΒ τον καθοδηγητικό τους ρόλο.
Δουλεύοντας με τέτοιο τρόπο, μπορούμε να αυξήσουμε τα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά ανεβάζοντας ταυτόχρονα και τα ποσοτικά, δουλεύοντας πάνω στο καθήκον της ένταξης νέων μελών στο Κόμμα με πιο μαζικούς όρους, τηρώντας πάντα βέβαια τους όρους του Καταστατικού. Πρέπει να μπούμε στα πιο γεμάτα της ταξικής πάλης με Κομματικές Οργανώσεις Βάσεις στρατηγικά τοποθετημένες σε καίρια σημεία ευθύνης.
Οι κομματικές ομάδες μπορούν να αποτελέσουν επιτελικό ρόλο σε αυτόν το στόχο, φτάνει να δουλεύουν βάση χαρτιού και μολυβιού, χωρίς πισωγυρίσματα, με εισήγηση, συζήτηση, όρεξη και επαναστατικό πείσμα, χαρακτηριστικά βέβαια που πρέπει να διακατέχουν ολόκληρο το κομματικό δυναμικό.
Η διαδικασία της μελέτης των Θέσεων, μαζί με την εσωκομματική διαδικασία προετοιμασίας για το Συνέδριο του Κόμματος, μας αφήνουν πολύτιμα συμπεράσματα που θα αποτελέσουν και τη μαγιά για τις αποφάσεις του. Η επαναστατική αισιοδοξία που διέπει το Κόμμα, μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο της αντεπίθεσης της εργατικής τάξης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου