Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Για την καλλιτεχνική δράση ως μέσο πολιτικής - ιδεολογικής διαφώτισης και συσπείρωσης στο Κόμμα και στο κίνημα

Διονύσης Ξενάκης
ΚΟΒ Ηθοποιών

Χαιρετίζω και εγκρίνω τις Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής για το 20ό Συνέδριο. Στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου θα ήθελα να αναπτύξω ορισμένες πλευρές της θεατρικής ερασιτεχνικής δημιουργίας που θα πρέπει να συνεχίσει να οργανώνει το Κόμμα στη βάση της Θέσης 73, για «Κόμμα ικανό με τη δύναμη των κομμουνιστικών ιδεών και της πρωτοπόρας τέχνης να συνεγείρει και να κινητοποιεί το λαό».
Κατανοώ την έννοια της ισχυροποίησης του Κόμματος ως αλληλένδετη διαδικασία, όπου ξεκινώντας από τη θεωρητική ενδυνάμωση μέσω της σφικτής και ευέλικτης οργανωτικής λειτουργίας οδηγούμαστε στην ανάπτυξη της πολιτικής επιρροής και των αγωνιστικών δεσμών με πλατιές μάζες, στην κομματική οικοδόμηση και στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Σε αυτά τα πλαίσια, η καλλιτεχνική δραστηριότητα γενικά, και ειδικότερα η θεατρική της οποίας έχω μεγαλύτερη πείρα, μπορεί να ασκήσει επίδραση σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό και οι Θέσεις επανέρχονται στην ανάγκη αντίστοιχης δραστηριότητας τόσο των συνδικάτων, όσο και του Κόμματος. Σε αυτή τη διαδικασία, το καλλιτεχνικό δυναμικό του Κόμματος συμβάλλει ήδη σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου όμως του μεγάλου όγκου των αντίστοιχων αναγκών, θα πρέπει θαρρετά να αναλαμβάνουν αντίστοιχο ρόλο και σύντροφοι ερασιτέχνες, που όμως θα έχουν αποκτήσει μια πείρα μέσα από τη συμμετοχή σε αντίστοιχες κομματικές εκδηλώσεις - παραστάσεις και να αποφεύγεται η προχειρότητα. Πολλές φορές μια πρόχειρη δουλειά οδηγεί σε αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.
Η ενασχόληση με το θέατρο των μεγάλων κομμουνιστών δημιουργών του 20ού αιώνα ασκεί θετική επίδραση στα εξής επίπεδα:

1) Στην ενασχόληση και τριβή με πλευρές της κοσμοθεωρίας μας και της ιστορίας του εργατικού κινήματος κατά τη μελέτη του θεατρικού έργου από την ομάδα.
2) Στην προσέγγιση συνολικά του έργου του κομμουνιστή δημιουργού με αξιοποίηση του υλικού των κομματικών επιστημονικών συνεδρίων.
3) Στη δημιουργία ενός πεδίου καθημερινής αλληλεπίδρασης με τμήμα της κομματικής επιρροής, το οποίο συμμετέχει στην ομάδα, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη σύσφιξη δεσμών, την τακτική διακίνηση των κομματικών εντύπων και βιβλίων, τη συζήτηση επί των εξελίξεων και την καλύτερη γνωριμία της ΚΟΒ συνολικά με τον κύκλο επιρροής της. Η πείρα δείχνει πως η συμμετοχή ακόμα και εργαζομένων με πολύ χαλαρούς ή και ανύπαρκτους δεσμούς με το Κόμμα ή το συνδικάτο οδήγησε στο να αυξηθεί συνολικά το ενδιαφέρον τους για τις κομματικές θέσεις και η δραστηριότητά τους στο κίνημα.
4) Η τελική υλοποίηση της παράστασης μπορεί να δώσει αφορμή για πλατύ πολιτικό ή συνδικαλιστικό άνοιγμα, να αποτελέσει δράση αλληλεγγύης και γενικά να ανοίξει δρόμους στο πλάτεμα του κύκλου επιρροής.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η θεατρική ομάδα δημιουργεί δεσμούς μεγάλης οικειότητας. Αυτό σημαίνει πως οι σύντροφοι εντός της ομάδας πρέπει να λειτουργούν καθοδηγητικά ως μια ιδιότυπη κομματική ομάδα με συγκεκριμένη χρέωση. Αυτό υλοποιείται με συχνό μάζεμα, ώστε να υπάρχει κοινή γραμμή σε μια σειρά ζητήματα - που δε λύνονται αυτόματα ούτε αυτονόητα ακόμη και σε αμιγώς κομματικής σύνθεσης ομάδες - όπως η επιλογή του έργου, το περιεχόμενο και οι στόχοι της εκάστοτε θεατρικής ομάδας, η περιφρούρηση του κινηματικού και αφιλοκερδούς χαρακτήρα της θεατρικής ομάδας ενός σωματείου ή φορέα, καθώς και της λειτουργίας της ως μέσου ταξικής αλληλεγγύης και υπέρβασης της συντεχνιακής στενότητας, με προσφορά της παράστασης σε σωματεία που έχουν αναλάβει αγώνες, σε χώρους που απεργούν κ.λπ. Πρόκειται για σύνθετα ζητήματα για τα οποία συχνά αναφύονται διαφωνίες. Πρέπει λοιπόν να κατακτηθεί σε επίπεδο σχεδιασμού ότι:
Η καθοδήγηση της θεατρικής ομάδας είναι υπόθεση του καθοδηγητικού οργάνου (ΚΟΒ ή Τομέα). Είναι απόλυτη ανάγκη να καθοδηγεί με αμεσότητα το σκηνοθέτη και τους συντρόφους που συμμετέχουν, να συμβάλει στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και κυρίως στη διαρκή υπενθύμιση - συζήτηση για το στόχο - περιεχόμενο της δουλειάς.
Το σύνολο της Οργάνωσης πρέπει να συζητήσει για τη δουλειά της ομάδας και τη στόχευσή της, να αναλάβει ενεργό ρόλο στις πάρα πολλές πρακτικές δουλειές που απαιτεί, ώστε η διαδικασία να επιδρά στη συνείδηση αλλά και στο άνοιγμα του συνόλου της ΚΟΒ και να αποφεύγεται έλλειψη κατανόησης μεταξύ των συντρόφων που ασχολούνται με την ομάδα και των υπόλοιπων.
Πρέπει να κατανοείται πως η θεατρική ομάδα δεν αποτελεί μορφή διασκέδασης με την οποία σύντροφοι και φίλοι περνούν απλώς τον «ελεύθερο χρόνο» τους. Αποτελεί δύσκολη διαδικασία που απαιτεί επαγρύπνηση και συνεχή καθοδηγητική βοήθεια, γιατί η δουλειά της ομάδας εύκολα οδηγείται σε αδιέξοδο ή και σε πολιτικο-ιδεολογικά λαθεμένους δρόμους.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα εξής ζητήματα:
1) Επαρκής ιδεολογικοπολιτική προετοιμασία των συντρόφων και της ομάδας για τα ζητήματα που ανοίγει το έργο, στο φως των σύγχρονων επεξεργασιών του Κόμματος.
2) Ρητή και σαφής συμφωνία του σκηνοθέτη για το περιεχόμενο που θα υπηρετήσει μορφικά και κατανόηση του ότι θα πρέπει η μορφοποίηση των ιδεών του κειμένου (σκηνοθεσία) να συζητείται και με τον κομματικό υπεύθυνο εντός της ομάδας. Αντίστοιχα, ο σκηνοθέτης πρέπει να απολαμβάνει πλήρη ελευθερία ως προς τη μορφή που επιλέγει, χωρίς παρεμβάσεις που συχνά γίνονται άκομψα.
3) Η διαδικασία των προβών πρέπει να θεωρείται χρέωση για τους συντρόφους από την οποία δεν μπορεί να λείπουν. Γι' αυτό και ο προγραμματισμός της θεατρικής ομάδας πρέπει να εντάσσεται στον προγραμματισμό της Οργάνωσης, ώστε να αποφεύγονται αλληλοεπικαλύψεις και άσκοπες τριβές.
4) Ο υπεύθυνος να μεταφέρει στο Γραφείο πλήρη εικόνα για κάθε διαφωνία εντός της ομάδας, ακόμα και προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να επιλύονται με συζήτηση στη βάση του κοινού στόχου.
5) Οι σύντροφοι που συμμετέχουν να μη θεωρούν πως η κομματική τους δράση εξαντλείται στα όρια των προβών, αντίθετα αυτές να είναι εφαλτήριο για ανάπτυξη της δράσης τους συνολικά. Και αντίστροφα, οι σύντροφοι που δεν συμμετέχουν να μη θεωρούν πως όσοι συμμετέχουν «λουφάρουν» αν τυχόν δεν συμμετάσχουν σε κάποια εξόρμηση λόγω πρόβας.
Οταν οι παραπάνω όροι τηρούνται, είναι βέβαιο πως η δραστηριότητα θα ασκήσει θετική επίδραση συνολικά στη δουλειά της Κομματικής Οργάνωσης, θα ανοίξει δρόμους στην παρέμβασή της και θα αφήσει αποκρυσταλλώματα. Θα αποτελέσει ένα κοινό βίωμα, το οποίο δημιουργεί ακατάλυτους δεσμούς και πίστη και περηφάνια για την υπόθεση του αγώνα. Αγώνα που η ιστορία τον φέρνει ξανά σε δύσβατα, συναρπαστικά και ελπιδοφόρα μονοπάτια.
Για την ολόπλευρη ισχυροποίηση του Κόμματος!
Για την επανάσταση και τον κομμουνισμό!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου