Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Κάποιες σκέψεις για τη δουλειά μας στη νεολαία

Ζιώγας Δημήτρης
Μέλος του ΓΠ Θεσσαλίας της ΚΝΕ

Συμφωνώ με τις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 20ό Συνέδριο. Τις Θέσεις της ΚΕ του 99χρόνου πλέον ΚΚΕ, του πιο παλιού, αλλά και στην πραγματικότητα πιο νέου Κόμματος στην Ελλάδα. Νέο γιατί το ίδιο του το Πρόγραμμα, του δίνει αυτόν τον τίτλο, ένα πρόγραμμα που ψηφίστηκε στο 19ο Συνέδριο και είναι το μόνο που μιλάει για το πραγματικά νέο, την κοινωνία που καταργεί την Εκμετάλλευση Ανθρώπου από Ανθρωπο, την Κοινωνία που γίνεται πραγματικό και μοναδικό «Κέρδος» η κάλυψη των όλο και διευρυνόμενων αναγκών της Εργατικής Τάξης του Λαού και της Νεολαίας, το Σοσιαλισμό.
Διαβάζοντας, λοιπόν, τις Θέσεις της ΚΕ, τονίζεται πρώτα και κύρια σε εμάς η καλύτερη αφομοίωση του Προγράμματος και μας φέρνει μπροστά στα καθήκοντά μας, στο βασικό μας καθήκον τη διάδοση και υιοθέτησή του από ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της Εργατικής Τάξης και των παιδιών της, ώστε να προετοιμάζεται για τον ιστορικό της σκοπό, την εδραίωση της Εξουσίας της.

Στόχος μας, λοιπόν, σαν Νεολαία του ΚΚΕ, είναι να γινόμαστε ικανότεροι εμείς, στο να βοηθάμε το σύνολο της Οργάνωσης, να διαπαιδαγωγούμαστε με τα ιδανικά αυτά, να γίνεται, ο καθένας μας, πρώτα και κύρια ικανότερος στην προσαρμογή, στην εκλαΐκευση και εφαρμογή των θέσεων στη ζωή της Οργάνωσης, ώστε να οικοδομήσουμε μια ΚΝΕ, αντάξια των σημερινών απαιτήσεων.
Βασικό μας εργαλείο, είναι η αξιοποίηση του Κομματικού Τύπου, του «Ριζοσπάστη» και «Οδηγητή», στη ζωή και δράση των ΟΒ. Στο πώς προετοιμάζουμε τη συνέλευση της ΟΒ, με τι όρους, με βάση τη ζωή των συντρόφων, τη ζωή της ίδιας της ΟΒ, ώστε η πάλη για το καθημερινό, να δένεται μέσα από τη δική μας συμβολή με την πάλη για τον τελικό σκοπό, από το σύνολο της Οργάνωσης.
Μέσα σε αυτήν την τετραετία έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια αφομοίωσης πλευρών της Κοσμοθεωρία μας, της Στρατηγικής μας από ένα μεγάλο κομμάτι της Οργάνωσης Θεσσαλίας, που βέβαια θα συνεχίζεται. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή μπήκαν οι βάσεις σε ένα πρώτο στελεχικό δυναμικό, έχουμε τη δυνατότητα η προσπάθεια αυτή να αγκαλιάσει τις ΟΒ, να γινόμαστε ικανότεροι από κάθε πλευρά.
Η δουλειά μας στη νεολαία, όπως ακριβώς τονίζεται και στις Θέσεις της ΚΕ, η δουλειά μας στους μαθητές, ουσιαστικά στην πιο «ανώριμη - άπειρη κοινωνικά» μερίδα της νεολαίας, είναι ζήτημα σημαντικό για την ίδια την ύπαρξη της ΚΝΕ σήμερα και του ΚΚΕ αύριο. Η δουλειά μας στους μαθητές, η οικοδόμηση γερών ΟΒ στα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων, και των χωριών, πρέπει να μας ανησυχεί και ως έναν βαθμό αυτό έχει γίνει. Πείρα από τη δράση το προηγούμενο διάστημα έχουμε, με αυτή την πείρα συνεχίζουμε και με τη βοήθεια της Κομματικής Οργάνωσης, προσπαθούμε να κάνουμε βήματα με καλύτερη αξιοποίηση του «Οδηγητή», σε αυτές τις ηλικίες.
Εχοντας σαν βασικό Εργαλείο, όπλο μας σήμερα για αυτή την μερίδα της Νεολαίας, τις θέσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ για το «Εννιαίο 12ο χρόνο σχολείο», ένα εργαλείο που σαν Οργάνωση δεν το έχουμε αξιοποιήσει στο βαθμό που και εμείς θα θέλαμε, έχουμε μπροστά το σημαντικότερο εμπόδιο, την αφομοίωσή του και διάδοσή του μέσα στα σχολεία από τους συντρόφους μαθητές. Να μην εφησυχάζουμε, με συσκέψεις κεντρικές ή τα Μαθητικά Φεστιβάλ, ώστε να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Να γίνουμε, λοιπόν, πρώτα και κύρια εμείς ικανότεροι, μέσα από την προσωπική μας μελέτη, την τριβή με το αντιδραστικό περιεχόμενο του σχολείου, ώστε αυτό το εργαλείο να γίνεται το «σφυρί» που χτυπάει μέσα στα σχολεία μας, να γίνεται το όπλο μας σήμερα, μπροστά σε αυτά που καθημερινά ακούει ένα νέο παιδί, από το βιβλίο και το ίντερνετ, μέχρι το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου, ώστε να μαθαίνει το διαφορετικό, να μπολιάζεται με σωστές αξίες και ιδανικά.
Τονίζεται στις Θέσεις η αξία του συντονισμού, από πολλές πλευρές, των ΚΟ με τις Οργανώσεις των Μαθητών, με τις οργανώσεις της Νεολαίας συνολικότερα. Η σημαντικότητα του να προχωράει αυτό, η πείρα μας έχει δείξει, ότι όταν παίρνει «Σάρκα και οστά», έχουμε περισσότερες δυνατότητες πιο στοχευμένης, πιο καλά προετοιμασμένης Παρέμβασης μέσα στη Μαθητική Κοινότητα, έχουμε σαν Οργάνωση πολλά βήματα να μετρήσουμε ακόμα. Η στοχευμένη καθοδήγηση της ΚΟ μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις πλευρές, την συζήτηση, τον σχεδιασμό των ΟΒ.
Στη μαθητική δουλειά μας δυσκολεύει, η δουλεία «από τα κάτω», σε βάση οργάνωσης των μαθητών ανά σχολείο, μέσα από τα 5μελή και τα 15μελή. Η εκφυλιστική κατάσταση στα μαθητικά συμβούλια, που επικρατεί, μας είναι εμπόδιο αρκετές φορές, η έλλειψη τέτοιας συσπείρωσης - συντονισμού και σε επίπεδο πόλης. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, που θα συνεχίσει να γίνεται, ώστε να πάρει ζωή η μαθητική κοινότητα. Βέβαια, αυτή η προσπάθεια δεν περνάει μέσα από έναν δρόμο ευθύ. Χρειάζεται συζήτηση και εξοπλισμός πρώτα και κύρια στην Οργάνωση, με βασικό εργαλείο τις θέσεις για το «Σχολείο που έχουμε ανάγκη σήμερα». Χρειάζεται πάνω στην αγανάκτηση - πάνω στην αμφισβήτηση που νιώθουν οι μαθητές σήμερα, για τα διάφορα ζητήματα, να ανοίγουμε τέτοιες πλευρές, να μπολιάζουμε πλευρές διεκδίκησης, αλλαγής της κατάστασης, ώστε τα μαθητικά συμβούλια, να έχουν έναν πιο αγωνιστικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα πρωτοπορίας μέσα στο σχολείο, που δεν θα αφήνουν ουσιαστικά τίποτα να πέσει «κάτω».
Οι Θέσεις της ΚΕ, μας βάζουν μπροστά στα καθήκοντά μας, στο βασικό μας καθήκον, την οικοδόμηση μιας οργάνωσης γερής και μαζικής, και όσο καλύτερα εξοπλισμένης. Στόχος μας λοιπόν να είναι από εδώ και μπρος, πώς θα είμαστε ικανότεροι, ώστε να γίνεται αυτό, να μας ανησυχεί πώς θα μπαίνουν ακόμα περισσότεροι νέοι στη μάχη, όχι γενικά αλλά για να «αλλάξει αυτός ο κόσμος». Να μας γίνει βραχνάς πώς θα γίνεται η οργάνωση, στο σύνολό της ικανότερη, στο να λέει, στο να πείθει.
Πώς θα γίνονται ικανότεροι οι συντρόφοι μας, στο να έρχονται αντιμέτωποι με το περιεχόμενο του σχολείου, πώς θα προσπαθούν να δώσουν ζωή στα Μαθητικά Συμβούλια, πώς θα μπολιάζουν ακόμα περισσότερους, με τη λογική ότι αυτός ο κόσμος αλλάζει, ώστε να γίνει πράξη το σύνθημα «ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου